REALIZACJE

Urządzenie usprawniające proces zanurzeniowego wytrawiania blach w lakierni proszkowej.

  • Trzykrotne zwiększenie ilości elementów obrabianych w jednej operacji.
  • Zredukowanie czasu narażenia operatora na czynniki szkodliwe.
  • Uniwersalne mocowania pozwalające wieszać elementy o różnej geometrii.